Izaberite turističku destinaciju i saznajte više o njoj

Tešnjar, Valjevo

Stara Valjevska čaršija, poznatija kao Tešnjar jedna je od retkih, u potpunosti autentičnih i očuvanih čaršija u celoj Srbiji. Formirana je još u turska vremena i takav izgled zadžala je do danas. Istina, gradili su se ovde i novi objekti u neka novija vremena ali tako da se ispoštuje prvobitna planska regulacija i duh Tešnjara.

Nekada davno ovde su svoje dućane i magaze imali ugledni trgovci ovoga kraja. Takođe, Tešnjar je čuven po svojim krčmama i kafanama u kojima su se ugovarali poslovi, raspravljala politika, krčmilo, meračilo i bančilo… Beše ovde i nekoliko karavan-saraja i prenoćišta, čak i harem sa sobama na spratu i vrtom prepunim raznog voća…

Ovde je bilo i carstvo zanatlija: surudžija, bardaklija, mumdžija, terzija, voskara, sarača, grnčara, tkača, kazandžija i mnogih drugih esnafa.
Kasnije, u 19. veku, Tešnjar se naseljava pretežno srpskim življem, uglavnom trgovcima žitom, kožom i šljivom, izvoznicima, sitnim trgovcima i zanatlijama. Naročito čuvene postaju kafane „Radikal“, „Mali Pariz“, „Jablanica“, Ilija Birčanin“ i dr.

Postoje i brojne legende o Tešnjaru i dovitljivim Valjevcima. Jedna od njih pominje nekog opančara zvanog Čvakalica. Imao je on svoj zanat ovde ali ga niko nikada nije video da pravi ili prodaje opanke. Jedni vele da je bio državni špijun i da ga je finansirala partija. Drugi misle da je bezazlen i dokon čovek. Po njegovoj znamenitoj uzrečici nadenuše mu posprdno ime koje je se uz legendu spominje i danas.
Legenda spminje i nekog Gedžu, čaršijskog krojača i okorelog kockara koji je na kocki izgubio i zanat i obraz i imanje… ili nekog Džomera krznara koji se vazda toliko smejao da se snjime zarazno smejala i cela čaršija.

Zahvaljujući planskoj regulaciji načinjenoj 1833. i 1855. godine sve ulice u starom jezgru Valjeva ukrštaju se pod pravim uglom. Ovom mrežom dominiraju dve glavne ulice, čaršije: Kneza Miloša i Tešnjar što Valjevo čini jednim od retkih srpskih gradova iz 19. veka sa dve čaršije.
Tešnjar se proteže duž desne obale Kolubare a osim ulice tj. čaršije istoimeni kvart obuhvata i nekoliko ulica koje se odavde spuštaju nizbrdo ka Kolubari.

Ime ulice dolazi od nekog Tešnjar-bega, navodno poturčenog srbina iz Bosne koji je gazdovao većim delom starog Valjeva.

Tešnjr je danas rekonstruisana ambijentalna celina, konzervisana i oživljena u starom duhu pa služi Valjevcima i njihovim gostima za korzo i turistička atrakcija. Zbog autentičnog izgleda i scenografije često se ovde snimaju serije i filmovi. Neki od poznatijih su: „Marš na Drinu“, „Užička republika“, „Narodni poslanik“, „Ivkova slava“…

Svake godine, krajem avgusta ovde se održava kulturna manifestacija Tešnjarske večeri sa brojnim umetničkim i društvenim sadržajima.