Izaberite turističku destinaciju i saznajte više o njoj

Ston

Po svom privrednom sam strategijskom značaju Ston je, nakon Dubrovnika bio najvažnije mesto Dubrovačke republike. To potvrđuju sam monumentalne zidine duge više od 5 kilometara, visoke od 5 do 10 metara, utvrđene sa četrdesetak Kula i bastiona, izgrađene su u 14 i 15 veku kad je Dubrovačka Republika u 14. veku kupila pokuostrvo Pelješac i oblast dubrovačkog primorja od Stona do Orašca. Počela je odmah s izgradnjom Malog Velikog Stona. Oba Gradića sagrađena su na prevlaci koja spaja poluostrvo sa kopnom vazdušne linije oko 1 km. Postavljajući Jedan gradić na jednoj a drugi na drugoj obali mora – kanala, Dubrovčani su tako odlično utvrdili ovu prevlaku i svoj vazan posed Pelješac. Stonske zidine su retkost arhitekture na Jadranskoj obali pa i u Evropi pa stoga predstavljaju značajan turisrički kuriozitet. Oba gradića su rešena i izgrađena po unapred određenom regulacionom planu Republike. Tim planom su u Malom Stonu bile određene tri ulice, koje su se protezale od istoka prema zapadu, a dve u smeru sever-jug. Veliki Ston ima glavnu ulicu (Placu) kao i Dubrovnik, od koje idu ulice prema brdu.

Ston, poluotok Pelješac

Oba grada obiluju gotsko-renesansnim građevinama iz vremena Republike. Knežev dvor je veoma lepa i skladna građevina. U njegovoj neposrednoj blizini nalazi se i katedrala sv. Vlaha, patrona Republike. Na vrhu Place je kuća glavne straže, a na dnu Place je naročito vredna gotsko-renesansna palata stonskih biskupa. Na Placi se takođe nalazi gotska palata administrativnih prostorija Republike. Ona ima naročitu vrednost zbog dužinskih mjera koje su važile u republici.

Stonska prevlaka je Dubrovčanima bila važna ne samo za očuvanje samog poseda Pelješca već i za njihov najdragoceniji monopolski trgovački artikal so. Naime, u dnu stonskog kanala nalaze se velike prirodne solane, a kako je taj artikal Dubrovačkoj Republici donosio velike prihode u državnom budžetu, potpuno je razumljivo zašto su ulagali tolika sredstva da Stonska prevlaka bude tako grandiozno utvrđena. Pažnju posetilaca posebno privlači »berba« soli u stonskoj solani i folklorne priredbe u okolini. U Stonskom kanalu nalazi i rajsko ostrvce nazvano „Ostrvo života“, nedaleko odavde je i predivna uvala Parapratno sa stoletnim maslinicima, mediteranskom makijom i čistom peščanom plažom pored koje se nalazi i jedan od najljepših autokampova u uvom području, hotel „Adriatic“, privatni smeštaj te veliki izbor restorana.

Dingač, Postup i Pošip.

U kanalu Malog Stona u Bistrini poznata su uzgajališta kamenica (ostriga) na daleko poznatog gastronomskog specijaliteta dubrovačke kuhinje, osim ovog, Ston nudi i druge kvalitetne školjkaše i riblje specijalitete, kao i dobra domaća vina Dingač, Postup i Pošip.