Izaberite turističku destinaciju i saznajte više o njoj

Ohrid

ohrid

Ohrid i Ohridsko jezero

O Ohridu nikada ne može sve da se kaže i napiše! Zbog toga je i ovaj tekst, sastavljen uglavnom od informacija, treba da bude samo inicijalna kapisla i motiv za putovanje u Ohrid a na licu mesta ćete saznati sve detalje, drevne tajne, atmosferu prostora, žamor grada i tišinu jezera, crkava i manastira… Utiske o…