Izaberite turističku destinaciju i saznajte više o njoj

Sva prava zadržana

USLOVI KORIŠĆENJA WEB PORTALA ViaBalkans.com

Korišćenjem internet sajta ViaBalkans.com ili drugih servisa koji su dostupni na ovom sajtu pristajete na uslove i pravila – Uslove korišćenja koji su navedeni u daljem tekstu.

Portal je namenjen isključivo vašem ličnom, nekomercijalnom korišćenju. Nije dozvoljeno korišćenje Portala u komercijalne svrhe, promociju i prodaju vaših proizvoda i usluga.
Takođe, nije dozvoljeno preuzimanje sadržaja, njegovo preoblikovanje i objavljivanje na drugim sajtovima odnosno drugim medijima bez dozvole nadležnih u ViaBalkans-u.
Portal ViaBalkans.com ne daje nikakve garancije, niti je odgovoran za tačnost, istinitost, sadržinu, kompletnost, zakonitost, pouzdanost informacija ili sadržaja prikazanih na Portalu.
ViaBalkans.com nije odgovoran za brisanje, neuspešno skladištenje, pogrešno dostavljanje ili neblagovremeno dostavljanje bilo kakvih informacija ili sadržaja. ViaBalkans.com ne snosi odgovornost za bilo kakvu štetu nastalu skidanjem fajlova ili pristupom bilo kakvom sadržaju na Internetu do koga se došlo pomoću Portala.

Korišćenjem portala ViaBalkans.com prihvatate punu odgovornost sa eventualnu štetu nastalu zbog informacija do kojih ste došli pomoću ovog portala, učitavanjem fajlova i dokumenata na vaš računar ili za bilo koji vid štete nastale korišćenjem ovog portala.

ViaBalkans.com nije odgovoran za bilo kakvu štetu koju posetilac sajta pretrpi pravilnim ili nepravilnim korišćenjem portala. ViaBalkans ni pod kojim uslovima nije odgovoran niti je dužan da nadoknadi bilo kakvu štetu.
Takođe, ViaBalkans.com portal nije odgovoran za nepravilno funkcionisanje ili prekid rada servisa, brisanje i uklanjanje podataka, iznete stavove i komentare korisnika. Stavovi izneti u okviru komentara tekstova ili tekstova u rubrikama „Vaš putopis“ su isključivo stavovi njihovih autora a portal ViaBalkans ih samo prenosi “onakve kakvi jesu” i za njihovu sadržinu nismo odgovorni u bilo kojem smislu.

Samim korišćenjem Portala pristajete na ove uslove i nikakav poseban pristanak na ove uslove od strane korisnika nije potreban da bi ga ovi uslovi obavezivali. Poznavanje ovih pravila u svakom trenutku obaveza je Korisnika.
ViaBalkans.com. zadržava pravo da menja uslove korišćenja bez posebne najave.