Izaberite turističku destinaciju i saznajte više o njoj

Sombor

Nadaleko čuveni i opevani grad Sombor ubraja se među najlepše i najreprezentativnije gradove Srbije. Čuven je po svojoj arhitekturi, urbanosti i originalnosti ali i po veselom duhu i bogatom društvenom i noćnom životu.
Ona čuvena pesma kaže:

U tem Somboru
svega na volju:
svega ima to istina,
pa i žene piju vina
u tem Somboru…

Od ove, čuvenija i originalnija pesma je „Fijaker stari“ (pogledaj video desno) u kojoj Zvonko Bogdan na veoma originalan način opisuje gradsku atmosferu.
Fijaker je i danas turistička atrakcija i zaštitni simbol Sombora.

Sombor

Grad Sombor se u pisanim dokumentima prvi put pominje 1391. godine pod imenom Cobor Sent Mihalj, kao posed grofa Cobora.
Inače, grad se razvio na jednom od 14 ostrva, koje je formirala reka Mostonga, svojim široko razlivenim tokom. Kasnije je vodoregulacijom, melioracijom i prokopavanjem kanala fizionomija terena sasvim izmenjena pa Sombor više nije ostrvski grad na močvarnom terenu…
A možete li da zamislite Sombor kao tursku kasabu sa sedam džamija i minaretima koji dominiraju gradskom siluetom!?!
Da, Sombor je nakon pada pod vlast Turaka poprimio naglašene karakteristike turskog naselja. Postao je sedište nahije Segedinskog sandžaka. Imao je hamam, saraj, dve medrese i preko dve stotine zanatskih radnji: kazandžija, kujundžija i drugih karakterističnih zanata.

Vremena i vlasti su se menjali a Sombor ili Zombor živeo je svoj život… Tako je došao i momenat kada su 1749. godine Somborci za 150 000 forinti od carice Marije Terezije otkupili status „slobodnog kraljevskog grada“ i od tada počinje novija istorija Sombora, snažan privredni i kulturni razvoj. Jednom rečju, Sombor postaje onakav kakvim ga danas znamo.

Sombor

Sombor je jedan od, u to vreme retkih gradova, koji je u potpunosti planski i urbanistički regulisan. Fransoa de Soar napravio je prvi plan Sombora čiji original se i danas čuva u bečkom Ratnom arhivu. Ovaj plan svedoči da je stari centar Sombora zadržao svoj autentični oblik a većina veklikih i reprezentativnih zgrada je sačuvana. Staro gradsko jezgro omeđeno je sa četiri venca – ulice formirajući pravougaonik koji jasno odvaja stari od novog dela grada.
Većina geađevina građena je u stilu Bidermajer i pseudo-bidermajer a od gradskih palata i crkava izdvajaju se: velelepna somborska Županija, Gradska kuća ili Magistrat, Gradska biblioteka „Karlo Bijelicki“, Graškalovićeva palata, kuća Janoša Mađara, Kronić palata, Manastir Svetog arhiđakona Stefana, Crkva Presvetog Trojstva – stara katolička crkva, Crkva Svetog Jovana Preteče – mala pravoslavna crkva, Crkva Svetog velikomučenika Georgija – velika pravoslavna crkva, Karmelićanska crkva – crkva sa dva tornja, Kapela Svetog Ivana Nepomuka, Plebanija – Župni dvor, Preparandija – Učiteljska škola, Srpska čitaonica i mnoge druge.

Kada su prirodne atrakcije u pitanju, Sombor ni ovde ne zaostaje, naprotiv, u celoj Srbiji ubedljivo prednjači po broju parkova i zelenih površina i slovi za najzeleniji grad u zemlji. U okolini Sombora nalaze se čuvena lovišta i šumski kompleksi te je stoga lovni turizam u ovom kraju izuzetno razvijen. U somborskim lovištima uzgaja se plemenita divljač kao što je ritski jelen, srne, mufloni, divlje svinje, različite vrste ptica i druga sitna divljač.

Sombor – 3D panorama


Plan Sombora


View Larger Map

2 Responses to "Sombor"

  1. Šjor Loske Posted on 25.05.2011 at 19:17

    Odličan tekst, divno je znati da se „Sombor ubraja među najlepše i najreprezentativnije gradove Srbije“
    Međutim, moram po stoti put ponoviti da smo mi Somborci normalni ljudi i da normalno govorimo, te da nikad na kažemo „u TEM Somboru“.

  2. admin Posted on 25.05.2011 at 21:50

    🙂 Ali tako ide pesma… Odatle nam to dođe… a i baš je slatko 🙂 pa nek’ i nije istinito, bar je drugačije…
    VELIKI pozdrav! 🙂