Izaberite turističku destinaciju i saznajte više o njoj

Kopar

Grad Kopar (Koper, Capodistria) smešten je na jugozapadnom delu Slovenačkog primorja. Nastao je isušivanjem močvarnog dela između ostrva i kopna, i postao je grad koji danas slovi za industrijski i trgovački centar Slovenije. Koperski kraj bio je naseljen još u rimsko doba, a antičko naselje zvalo se Aegida. U literaturi tog vremena, pominje se i ime Capris, što bi u bukvalnom prevodu značilo, prostor za uzgoj koza.

Koper

Kopar je okružen visokim zidinama sa dvanaest vrata. Vrata koja se nalaze na južnom kraju starog grada, koja datiraju još iz 1516. po uzoru na one u drugim antičkim lukama, ukrašena su lavljim glavama koja su u vreme Mletačke Republike simbolizirala snagu i hrabrost grada. Čuvena je i Pontejeva česma iz 17. veka uz koju je sagražena i fontana i koja, po rečima svedoka, donosi sreću ako se sa nje napije vode.

capodistria

Kopar najveće prihode ima od gradske luke, koja je značajna po pretovaru za jugoistočnu Evropu, ali je od skora postao i važno turističko i upravno središte. Kopar poseduje očuvano istorijsko jezgro sa brojnim trgovima, crkvama i palatama. Zanimljivo je da je Kopar dobio naziv slovenački Trst, zbog pojave koja je trajala u kasnim osamdesetim godinama prošlog veka, kada se do ovog italijanskog grada odlazilo u jeftin šoping. Danas je Kopar, zbog svoje geografske pozicije, i odlične snabdevenosti trgovina, pravi magnet za šopingoličare iz susedne Hrvatske pa i Bosne i Hercegovine.