Izaberite turističku destinaciju i saznajte više o njoj

Kumrovec

Etno selo Kumrovec nalazi se u Hrvatskom Zagorju, na državnnoj granici sa Slovenijom na obalama reke Sutle.

Staro selo Kumrovec uređeno je po principu muzeja pod otvorenim nebom sa primercima narodnog graditeljstva zagorskog kraja. Muzej „Staro selo Kumrovec“ je jedini muzej ovog tipa u Hrvatskoj.

Kumrovec

Nastao je tako što su otkupljeni i restaurirani određeni stambeni i privredni objekti, obnovljen stari seoski drum, uređeno korito potoka Škrnika i restauriran stari seoski kameni most…
U nekim kućama uređene su muzejske postavke i izložbe koje prikazuju tradicionalni način života i običaje.

Ipak, Kumrovec je najpoznatiji kao rodno mesto jednog od najvećih državnika Evrope i sveta, legendarnog Tita. Ovde se, izmešu ostalih nalazi i njegova rodna kuća.

Titova rodna kuća

Osim Titove kuće, zanimljivo je videti i ostale autentične kuće i građevine, staru seosku školu, kovačnicu kao i seosku kapelu sv. Roka.

Još jedna od Kumrovečkih znamenitosti je i spomenik hrvatskoj državnoj himni. Reč je o visokom kamenom obelisku, spomeniku po svojoj simbolici i nameni jedinstvenom u svetu.