Izaberite turističku destinaciju i saznajte više o njoj

Nacionalni park Pelister

Nacionalni park Pelister nalazi se u jugozapadnom delu Makedonije i prostire se na površini od 12.500 hektara. Proglašen je 1948, za prvo zaštićeno prirodno dobro u Makedoniji. Karakterističan je po broju blagorodnih vrhova viših od 2000 metara, od kojih je svaki odvojen dubokim dolinama. Najviši vrh je upravo Pelister (2.601 m). U podnožju Pelistera protiče tzv. Kamena reka koja je svoje ime dobila po svome koritu koje je ispunjeno kamenim gromadama i interesantna je zbog svojih brzaka i ljubiteljima raftinga.

Hidrografski objekti su posebna prirodna atrakcija, a čine ih dva jezera – Veliko i Malo jezero na Pelisteru, poznata još i kao Oči šume. Flora je vrlo raznovrsna na Pelisteru, a time i njegova specifični botanika dobija na dodatnom značaju. Tamo raste čak 88 vrsta drveća, što predstavlja 29% od ukupnog dendroflora Makedonije. Što se vegetacije tiče na Pelisteru se može susresti 21 biljna zajednica, od kojih 13 pripada šumskoj zajednici. Od šumskog drveća najveću vrednost ima Molika – ugrožena vrsta borova petoigličaste tercijarne starosti, koja raste na samo nekoliko planina na Balkanskom poluostrvu.

Poput nacionalnih parkova Galičica i Mavrovo, i Pelister je mesto kao idealno za ljude koje zanima istraživanje biljnog i životinjskog sveta, otkrivanje nepoznatog ali apsolutno autentičnog. Jugozapadna Makedonija, gde su smešteni svi ovi parkovi, sa svojim lepotama svakako ne zaslužuje da bude samo usputna stanica ka grčkom primorju, već sigurno zaslužuje da joj se posveti i mnogo veća pažnja od one koju je do dada dobijala. Naš portal se trudi da bar na ovaj način ispravi tu grešku i skrene pažnju na makedonske parkove, koji to bez sumnje zaslužuju.