Izaberite turističku destinaciju i saznajte više o njoj

Nacionalni park Mavrovo

Nacionalni park Mavrovo zauzima površinu od 73.088 hektara i po veličini je među tri nacionalna parka u Makedoniji, a Proglašen je nacionalnim još 1948. Park Mavrovo pokriva planine Korab, Dešat, jugozapadne obronke Šar planine, većinu Bistre i severne delove Krcina. Centralni deo nacionalnog parka zauzima dolina sliva reke Radić.

Park okuplja niz zanimljivih morfoloških oblika: doline reka, klisura, vodopada, kraških polja, špilja, vrtača, pećina, cirkuesa, lednička jezera, i mnoge druge interesantne geografske pojave karakteristične za ovo podneblje. Vegetacijski deo parka Mavrovo najviše pokriva velelebna Gorska bukova šuma. Kao rezultat kombinacije plodnog tla i idealnih temperatura bez previše vlage, Nacionalni park Mavrovo se danas može pohvaliti velikim flornim bogatstvom, koje se sastoji od preko 1.000 vrsta viših biljaka, od kojih su njih 38 vrste drveća i žbunja a njih oko šezdeset su endemične, reliktne i retke vrste rastinja.

Nacionalni park Mavrovo

Nacionalni park Mavrovo ima pedesetak biljnih vrsta koje se od cele Makedonije mogu videti jedino tamo. Fauna je veoma raznolik, sastoji se od 140 vrsta ptica, od kojih su najvažniji: sivi sokolovi, orao krstač, suras (zlatni) orao, kao i 11 vrsta vodozemaca, 12 vrsta gmizavaca i 38 vrsta sisara, od kojih su najreprezentativniji primeri medvedi, risovi, divokoze i divlje mačke. U barskim delovima parka Mavrovo postoje i mnoge vrste slatkovodne ribe, a u improvizovanim mrestilištima se i dodatno razmnožavaju, da bi naposletku bile puštene u svoje pravo okruženje, neku od makedonskih reka.

Fotografije: Fabian Vendrig
Tekst: Aleksandar Devetak