Izaberite turističku destinaciju i saznajte više o njoj

Nacionalni park Galičica

Zbog svojih izuzetnih prirodnih lepota i karakteristične flore i faune šuma i šumskih područja planine Galičica, njen veći deo, na površini od 22.750 hektara 1958. je proglašen nacionalnim parkom. Nacionalni park Galičica nalazi se u najdaljem, jugozapadnom delu Makedonije, karakterističan je po tome što je pozicioniran između dva jezera – Ohridskog i Prespanskog, a potom i zbog svog zanimljivog geomorfološkog oblika (sa dubokim dolinama, raznim vrstama krša i impresivnom miksturom zelenila i apsolutne pustare).

Nacionalni park Galičica posebno je poznato po svojoj bogatoj flornoj kulturi. U ovoj oblasti postoje gotovo svi reprezenti biljne vrste u Makedoniji. Pojedine biljne vrsta su jedinstvene samo za ragiju Galičice, na šta su domaćini posebno ponosni. Na području parka postoji 37 biljnih zajednica, od kojih su njih 20 šume. Nacionalni park Galičica posetiocima nudi uzorke klasičnih primera za 20 vrsta viših biljaka (Cormophitae) od kojih, njih 12 vrsta poznato je rasto samo u planinskim oblastima i na obali Ohridskog i Prespanskog jezera.

Od faunističkih aspekta, na području Nacionalnog parka Galičica registrovano je 26 endemskih vrsta. Posebno je zanimljiv broj leptira – čak 1.644 vrste, što je ogromna koncentracija na jednom tako malom prostoru. Prema brojnoj zastupljenosti od 30 vrsta vodozemaca i gmizavaca, Nacionalni park Galičica je približno na istom nivou kao i parkovi nekih razvijenijih centralno-evropskih zemalja (Nemačka, Švajcarska, Austrija, itd.). U parku Galičica predstavljeno je i 266 vrsta ptica, što predstavlja 84% od ukupne makedonske ornitofaune, dok sisari – 51 vrsta, predstavljaju 62% od ukupne faune sisara u Makedoniji.

Tekst napisao: Aleksandar Devetak

Оставите одговор