Izaberite turističku destinaciju i saznajte više o njoj

Nacionalni park Fruška gora

Zelena oaza na obroncima Fruške gore ponosno štrči u sred ravne Vojvodine. Ovaj prirodni biser smešten je nadomak Novog Sada i idealan je kao rehabilaticioni rezervat, kao sušta suprotnost zagušljivosti grada na Dunavu, stoga i ne čudi što sa ponosom nosi epitet „pluća Vojvodine“. Za nacionalni park Fruška gora je proglašena 1960. godine. Najviši vrhovi gore su Crveni čot, Orlovac i poznati turistički centar Iriški venac.

Fruška Gora

Fruška gora je bogata šumama, naročito drvetom hrasta, bukve i lipe i na njoj raste preko 50 zaštićenih biljnih vrsta i mnogo divljači, a bogata je i arheološkim nalazištima. Fruška gora se sastoji od usamljenih ostrvskih planina u Panonskoj niziji, a u pravcima juga i severa gora je veoma razuđena planinskim i rečnim tokovima. Pašnjaci i plodna zemlja, vinogradi i voćnjaci, ukrašavaju nizije Fruške gore, dok su površine koje se nalaze i na preko 300 metara nadmorske visine pokrivene gustim, listopadnim šumama.

Manastir Ravanica, Vrdnik

Manastir Ravanica, Vrdnik

Fruškogorski manastiri

Posebna priča su manastiri Fruške gore, sa turističkog aspekta najzanimljiviji deo ovog parka. Manastiri su jedinstvena grupa sakralnih objekata nastalih u periodu od 15. do 18. veka. Od 35 izgrađenih manastira do danas je sačuvano njih 16, a kao kulturne i istorijske vrednosti nalaze se pod zaštitom UNESCO-a. Ti manastiri su kroz istoriju predstavljali simbol nacionalnog otpora Srba Turskoj imperiji i zaštitnike velikog nacionalnog blaga, oličenog u sakralnoj umetnosti i arhitekturi, očuvanju duha i kolektivnog pamćenja naroda. Svi manastiri su locirani na području od 50 kilometara dužine i 10 kilometara širine. Tokom pet vekova oni su bili kičma duhovnog i političkog života Srba. Nastali u periodu velikih seoba, manastiri su postali centri koji su negovali kult poslednje srpske despotske porodice Brankovića, po uzoru na staru Nemanjićku dinastiju kao istorijski uzor.

Tekst: Aleksandar Devetak
Fotografije: Beautiful Serbia: J. Savić, S. Gudurić

Obavezno pročitajte i putopis „Putašastvije u gradu Sremski Karlovci. I ne samo to.