Izaberite turističku destinaciju i saznajte više o njoj

Kanjon Pive, Pivsko jezero

Reka Piva se nalazi u severozapadnom delu Crne Gore u podnožju visoke planinske zone koja se naziva Pivska planina u planinskom sistemu Durmitora. Dolina reke Pive poznata je kao Pivska župa.
Kanjon Pive je jedan od nekoliko kanjona koji okružuju Durmitor. (kanjon Pive, kanjon Tare, kanjon Komarnice kanjon Drage i kanjon Sušice). Kanjon Pive je karakterističan po tome što je silom ljudske ruke izmenjeno delo prirode. Ipak, ovo umnogome ne narušava suštinu i lepotu reke i kanjona. Izgradnjom hidroelektrane (1975. god.) i brane Martinje stvoreno je veštačko Pivsko jezero.

kanjon Pive

Jezero je na nekim mestima duboko i preko 200 m, a dugo je 45 km.
Reka Piva je iznimno čista a voda je konstantno pitka a Pivsko jezero smatra se najvećim rezervoarom pitke vode na svetu.

Brana Martinje visoka je 220 metara i spada među najveće brane te vrste u Evropi. Pogled na branu je veličanstven a ona deluje nestvarno i impozantno.

Pivsko jezero

A photo posted by Ian D (@idavies4) on


Potapanjem dela kanjona stvoreno je Pivsko jezero čime je potopljena čitava jedna varošica, Plužine. Varoš Plužine je kompletno izmeštena i sagrađena na višoj koti, danas, na obali Pivskog jezera. Smatra se najmalđom varošicom na Balkanskom poluostrvu. Slično se dogodilo i sa Pivskim manastirom koji je bukvalno prenesen na višu kotu. Njegova izgradnja počela je 1573. godine i trajala sve do 1586. godine. Podigao ga je hercegovački mitropolit, kasniji Pećki patrijarh Savatije Sokolović.

A photo posted by howarthali (@howarthali) on


Pivski manastir posjeduje izuzetno bogatu riznicu i vekovima je predstavljao najvažniji duhovni i kulturni centar ovog područja. Unutrašnjost manastira oslikali su majstori iz Kotora još u 17. veku.

A photo posted by howarthali (@howarthali) on

Pročitajte i tekstove: Kanjon Nevidio, Kanjon Sušice, Kanjon Mrtvice

2 Responses to "Kanjon Pive, Pivsko jezero"

  1. Bobotov kuk, Durmitor – Via Balkans Posted on 09.06.2010 at 21:31

    […] okružuju veličanstveni kanjoni: Tare, Sušice, Drage, Komarnice i Pive. Kanjon Tare je najdublji kanjon u Evropi i drugi u svetu a njegova dubina na nekim mestima […]

  2. Kanjon Mrtvice – Via Balkans Posted on 13.06.2010 at 22:08

    […] nije Crna Gora spala na dva kanjona! Ima ih mnogo više (kanjon Sušice, kanjon Komarnice, kanjon Pive…) , neki su nedovoljno istraženi i […]