Izaberite turističku destinaciju i saznajte više o njoj

Kopaonik

Kopaonik je poznat i pod nazivom „Srebrna planina“. Ova planina je, pored Beograda, najvažnija  turistička destinacija. Ski centar koji zadovoljava sve svetske standarde.

Ski centar Kopaonik je organizovan tako što je na lokalitetu „Ravni Kopaonik“ izgrađeno hotelsko naselje, gradić u stilu stare srpske arhitekture. Međutim, Kopaonik je jedinstven i po tome što se naselje i objekti za smeštaj nalaze, uslovno rečeno,  na vrhu a ne u podnožju, kako je uobičajeno u sličnim svetskim ski centrima.


Kopaonik je istovremeno i Nacionalni park okviru koga postoji veći broj zaštićenih prirodnih celina i rezervata. Nacionalni park Kopaonik obuhvata površinu od 11.810 hektara i po broju endemičnih vrsta predstavlja jedan od najznačajnijih centara biodiverziteta endemične flore Srbije. U okviru nacionalnog parka čuveni su lokaliteti: Jankove bare, Kozje stene, Metođe, Mrkonja, gobelja, Barska reka, Jelovarnik, Jelak, Samokovska reka, Suvo rudište, Duboka i Bele stene.

Kopaonik ima preko 200 sunčanih dana godišnje zbog čega mu je drugi naziv „Sunčana planina“. Kopaonik se nalazi na prelazu primorske ka kontinentalnoj klimi. Srednja godišnja temperatura Ravnog Kopaonika je 3,7 °C. Snegovi sa izvesnim odstupanjima padaju krajem novembra i traju do meseca maja, prosečno 180 do 230 dana godišnje.

Prostrani planinski pašnjaci, guste četinarske šume, planinski vrhovi sa kojih se vidi pola Srbije, sve do Bugarske i Makedonije, ostaju u u pamćenju svih koji su ikada posetili Kopaonik.

One Response to "Kopaonik"

  1. Bobotov kuk, Durmitor – Via Balkans Posted on 09.06.2010 at 21:20

    […] stotine kolometara uokolo, na celu Crnu Goru, Jadransku obalu i pučinu, a na severoistok čak do Kopaonika u […]