Izaberite turističku destinaciju i saznajte više o njoj

О путопису „48 сати кроз Србију“

Да читање путописа, једне од најстаријих књижевних форми, може каткад да буде занимљивије и узбудљивије штиво од читања неког романа, уверава нас и овај под насловом „48 сати кроз Србију“, пристиглог на конкурс Via Balkans –a.

Очито је да аутор овог сочиненија има дара за писање, а и довољно ерудиције да оно о чему пише не буду пука набрајања статистичких или историјских података. Он је нашао компромисно и занимљиво решење да повеже новинарске елементе, пре свега информативност, са уметничким елементима који на естетски узвишен начин изражавају смисао и лепоту људске егзистенције. Наравно, ту мислим пре свега на онај део о манастирима.

Некад је путопис био чисто књижевна форма (присетимо се само Црњанског и Исидоре из српске књижевности или рецимо Крлеже и Матка Пеића из хрватске књижевности чији је књижевни опус обележен управо књигама путописа, Твртка Куленовића из босанске књижевности итд.) Међутим, данас је технолошки напредак омогућио стварање хибридне, или како би генетичари рекли модификоване врсте. У овом случају жанра , који се све више из књижевног прелива у новинарски.

Иако се једно време чинило да ће фотографија и телевизија путопис гурнути у запећак као анахрону творевину, десило се управо обрнуто. Они су књижевни путопис подигли за неколико октава више, са чиме је путопис само оплемењен асоцијативно, имагинацијски и естетски. Аутор овог путописа се зналачки и умешно послужио и најновијим техничким финесама, тако да је овај добио на вишедимензионалности и што је најважније на занимљивости која привлачи читаоца.

Небојша Деветак

Pročitajte pobednički putopis „48 sati kroz Srbiju

Оставите одговор