Izaberite turističku destinaciju i saznajte više o njoj

Makedonija, zemlja vina i vinogradarstva

Makedonija je blagorodna zemlja sa dugom tradicijom vinarstva i vinogradarstva. Makedonska vina čuvena su i cenjena širom Evrope.
Vino, pored duvana, predstavlja glavni izvozni produkt Makedonije.

Tragovi o proizvodnji vina sežu u daleku prošlost, u doba rimljana i ranije. Prikazi grozdova i vinove loze pronađeni su isklesani u kamenu u arheološkim nalazištima Negotino i Kavadarci. Tradicija proizvodnje vina nikada nije prekinuta, naprotiv, nastavlja se i u doba najezde Slovena i Osmanlija pa do dana današnjeg. „Dobre navike ne treba menjati“, poslovica je koja očigledno važi i u Makedoniji…

Makedonskom vinogradarstvu pogoduje geografski položaj, blaga klima i plodno tlo. Najpotnatija vinska oblast je dolina reke Vardar – Povardarje u okviru koga se nalazi čuvena vinska oblast Tikveš. Tikveška vina predstavljaju sinonim za Makedonsko vinarstvo.

Osim Tikveša, vredne su i Makedonske vinarije „Vinojug“, „Povardarje“, „Lozar“, Skovin“, „Bovin“… a najčuvenija crna vina koja se ovde proizvode su: Vranec (jak crni konj), Kratošija, T’ga za Jug (po naslovu pesme Konstantina Miladinova) a među belim vinima najčuvenija su „Traminec“ i „Žilavka“.

U brojkama, Makedonsko vinarstvo se slikovito može predstaviti činjenicama da se ukupno dve trećine proizvodnje vina u pređašnjoj, velikoj Jugoslaviji odnosilo na Makediniju, da se ukupno 28 500 hektara makedonske zemlje nalazi pod zasadima vinove loze, da dobit od izvoza iznosi oko 30 miliona eura godišnje…

Makedonska vina se izvoze širom Evrope a poznato je da je vino u Francusku izvoženo i u 19. veku kada se konjskim karavanima prebacivalo do albanskih i grčkih luka a odande brodovima u „beli svet“. Ovo je slikovito opevano u najpoznatijoj makedonskoj pesmi Biljana platno beleše.