Izaberite turističku destinaciju i saznajte više o njoj

Makedonija

skoplje-vardar

Vardar

Reka Vardar je najveća i glavna reka koja protiče kroz Makedoniju, a jedna je od većih na Balkanu. Dužina reke je 388 km, dok njen sliv pokriva površinu od oko 20.500 km2. Vardar izvire u selu Vrutoku, nekoliko kilometara od grada Gostivara. Prolazi, odnosno, protiče kroz glavni grad Makedonije Skoplje, pa kroz Grčku gde menja ime u Axios (Αξιός) i uliva se u Egejsko more. Makedoniji pripada 300 km rečnog toka Vardara (oko 80%), a grčkoj 88 km, zbog čega je Makedonija u vreme Kraljevine Jugoslavije nosila ime Vardarska banovina.

pres

Prespansko jezero

Prespansko jezero čine zapravo dva jezera, Veliko i Malo i ona predstavljaju prirodnu granicu između Albanije, Grčke i Makedonije. Radi se o divljoj i nedirnutoj planinskoj zoni, karakterističnoj po velikim emigracijama. U regiji Mala Prespa u Albaniji, postoji devet naselja u kojima živi oko pet hiljada ljudi, od kojih se neki izjašnjavaju kao Bugari, a…

nacionalni-park-Mavrovo

Nacionalni park Mavrovo

Nacionalni park Mavrovo zauzima površinu od 73.088 hektara i po veličini je među tri nacionalna parka u Makedoniji, a Proglašen je nacionalnim još 1948. Park Mavrovo pokriva planine Korab, Dešat, jugozapadne obronke Šar planine, većinu Bistre i severne delove Krcina. Centralni deo nacionalnog parka zauzima dolina sliva reke Radić. Park okuplja niz zanimljivih morfoloških oblika:…

Veleško jezero

Veleško jezero, koje je u Makedoniji još poznato pod nazivom „Mladost“ veštački je rezervoar, koji se nalazi severno od grada Velesa, na zemljištu koje se nalazi u vlasništvu Republike Makedonije. Automobilom se do jezera stiže lokalnim putem iz pravca Velesa, koji prolazi pored velike brane sve do same obale. Okruženje jezera je uređeno po najsavremenijim…

Nacionalni park Galičica

Zbog svojih izuzetnih prirodnih lepota i karakteristične flore i faune šuma i šumskih područja planine Galičica, njen veći deo, na površini od 22.750 hektara 1958. je proglašen nacionalnim parkom. Nacionalni park Galičica nalazi se u najdaljem, jugozapadnom delu Makedonije, karakterističan je po tome što je pozicioniran između dva jezera – Ohridskog i Prespanskog, a potom…

Dojransko jezero

Dojransko jezero je najmanje tektonsko jezero u Makedoniji. Smešteno je na jugoistoku Makedonije, sa površinom od 43,1 km². Zapadni deo jezera pripada Makedoniji a istočni, Grčkoj. Nivo jezera nalazi se na nadmorskoj visini od 148 metara. To je plitko jezero, sa najvećom dubinom od oko 10 m. Dojransko jezero je poznato kao raj za zaljubljenike…

Kruševo

Kruševo je mlađim generacijama mesto najpoznatije kao rodni grad i poslednje počivalište prerano preminulog pevača Tošeta Proeskog. Kruševo ima oko 5 i po hiljada stanovnika, smešteno je na nadmorskoj visini od čak 1350 m, što ovo čino čini interesantnom destinacijom za kvalitetan zimski odmor. Obližnje visoravni i žičara zimi postaju pravi magnet za ljude koji…

Nacionalni park Pelister

Nacionalni park Pelister nalazi se u jugozapadnom delu Makedonije i prostire se na površini od 12.500 hektara. Proglašen je 1948, za prvo zaštićeno prirodno dobro u Makedoniji. Karakterističan je po broju blagorodnih vrhova viših od 2000 metara, od kojih je svaki odvojen dubokim dolinama. Najviši vrh je upravo Pelister (2.601 m). U podnožju Pelistera protiče…

Makedonija, zemlja vina i vinogradarstva

Makedonija je blagorodna zemlja sa dugom tradicijom vinarstva i vinogradarstva. Makedonska vina čuvena su i cenjena širom Evrope. Vino, pored duvana, predstavlja glavni izvozni produkt Makedonije. Tragovi o proizvodnji vina sežu u daleku prošlost, u doba rimljana i ranije. Prikazi grozdova i vinove loze pronađeni su isklesani u kamenu u arheološkim nalazištima Negotino i Kavadarci….

ohrid

Ohrid i Ohridsko jezero

O Ohridu nikada ne može sve da se kaže i napiše! Zbog toga je i ovaj tekst, sastavljen uglavnom od informacija, treba da bude samo inicijalna kapisla i motiv za putovanje u Ohrid a na licu mesta ćete saznati sve detalje, drevne tajne, atmosferu prostora, žamor grada i tišinu jezera, crkava i manastira… Utiske o…


MK

Makedonija je centralna zemlja Balkanskog poluostrva. Ustavno ime ove zemlje je Republika Makedonija dok je međunarodno opšteprihvaćeno ime koje su joj dodelile UN B.J.R.M. odnosno F.Y.R.O.M. (Former Yugoslav republic of Macedonia)
U skladu sa ovim, ime ove zemlje na portalu ViaBalkans.com glasi „Makedonija“ na Srpskoj i Hrvatskoj verziji portala (iz razloga što su ove dve zemlje priznale Makedoniju sa njenim ustavnim imenom), odnosno, F.Y.R.O.M. na engleskoj verziji portala.

Turizam u Makedoniji nije primarna privredna grana ali se intenzivno radi na njegovom razvoju. Glavni turistički centri su grad Ohrid i Ohridsko jezero, glavni grad Skoplje (Skopje) zatim Prespansko, Dojransko i Veleško jezero

Važnije turističke regije su dolina Vardara, te putevi vina i vinogradarstva kojima dominiraju mesta Kavadarci i Negotino.

Veći i sa turističkog aspekta interesantni gradovi u Makedoniji, pored Skoplja i Ohrida su: Kruševo, Bitolj (Bitola), Prilep, Veles…

Priroda u Makedoniji je naročito bujna i podatna. Osim Tikveša i Povardarja te drugih vinogradarskih regija, svojom lepotom ističu se planine i nacionalni parkovi Galičica, Mavrovo i Pelister.

Zimski turizam na makedonskim planinama zaživeo je u okviru skijališta Popova šapka, Mavrovo, Pelister i Kruševo.

Kulturni turizam u Makedoniji je naročito velik potencijal sa potencijalno iskoristivim lokalitetima još iz praistorije, zatim iz vremena antike, starog Rima, Vizantije pa sve do novije istorije iz doba Otomanskog carstva i Jugoslavije. Interesantni arheološki lokaliteti iz rimskog doba su Skupi , Stobi i Herakleja sa ostacima podnih mozaika, antičkih stubova i statua.

Poseban akcenat treba staviti na gostoljubive, vesele i raspevane domaćine koji će vas rado ugostiti i dočekati raširenih ruku. Ovo je tradicija i duh nacije. Makedonci su jednostavni i dobri ljudi koji će vas očarati svojom pesmom, igrom, nošnjom, običajima i folklorom.