Izaberite turističku destinaciju i saznajte više o njoj

Split, Dioklecijanova palata

Grad ili palata?! Split je carska palata koja je na jedinstven, kreativan i originalan način pretvorena u grad!
Prvobitna Dioklecijanova palata, koja u izmenjenom obliku postoji i dan danas, sagradio je Rimski car Dioklecijan u III veku.
U vreme kada je građena palata nije postojao grad Split. Split je pregradnjama i dogradnjama pronikao iz Dioklecijanove palate.


Način na koji je ovo urađeno je gotovo fascinantan! Naročito lep i vidljiv primer je Peristil, prostrani trg koji spaja severni i južni deo grada, gde su unutar antičkih stupova uglavljena pročelja i fasade romaničkih, gotičkih, a kasnije i renesansnih i baroknih zgrada i palata.
Zanimljiv primer prenamene prostora je i nekadašnji oktagonalni carski mauzolej koji je pretvoren u katedralu tako što mu je dograđen romanilčki zvonik!

Inače, Dioklecianova palata je blistav primer originalne rimske arhitekture. Istovremeno je bila i vila tj. carska rezidencija i kastrum (vojni logor).

Arhitektonski je rešena kao i sam Rim sa dve ukrštene ulice pod pravim uglom: Cardo (pravac sever-jug) i Decumanus (pravac istok-zapad) a na preseku Cardo i Decumanusa nalazio se Forum tj. glavni gradski trg…

Diocetian's palace

Dioklecijanova palata se nekada nalazila uz samu morsku obalu na koju su gledale carske odaje. Danas sve izgleda drugačije a nasipanjem je između mora i carske palate naptavljena promenada.
Dioklecijanova palata je i danas srce starog Splita.

1979. godine stavljena je na UNESCO -vu listu kulturne baštine.

Peristil

Mapa Splita – Dioklecijanova palata


View Larger Map

3 Responses to "Split, Dioklecijanova palata"

  1. […] ljude koji dolaze na Korčulu tako i na tzv. „proputovače“ koji obilaze celu Dalmaciju, put od Splita ka Dubrovniku ili obrnuto najlepši je preko Korčule. Na raznim hrvatskim portalima već se […]

  2. Zadar, srce Mediterana – Via Balkans Posted on 12.06.2010 at 17:01

    […] Smešten u samoj sredini Dalmacije, Zadar sa pravom nosi pridev srce Mediterana. Pre svega industrijski grad, zbog niza atrakcija i urednih plaža, Zadar je jednako tražena destinacija za letovanje, kao i manje bučna i „izvikana“ mesta na Jadranskoj obali. Povezan svim prevoznim sredstvima, u Zadar je veoma lako stići, a verovatno najveća atrakcija je putovanje trajektom ka obližnjem Biogradu, pa i Splitu. […]

  3. […] je lučko mesto u Dalmaciji, udaljeno svega 25 km zapadno od Splita, smešten na zapadnom ulazu u Kaštelanski zaliv, na nadmorskoj visini od oko 1 metar. Trogir ima […]