Izaberite turističku destinaciju i saznajte više o njoj

Bran, zamak grofa Drakule

Zamak Bran (Castelul Bran) nalazi se 28 km jugozapadno od grada Brašova. Podigli su ga u XIV veku vitezovi Tevtonskog reda, na jednoj nepristupačnoj steni u samom podnožju Južnih Karpata.
Služio je i kao dvor dinastije Basarab, prve vlaške vladarske dinastije. Tokom istorije bio je nekoliko puta dograđivan ali je zadržao autentičan gotski stil.

Posebna atrakcija za turiste je činjenica da je u njemu nekoliko godina bio zatočen čuveni grof Drakula. Ovde ga je zatočio ugarski vladar Matija Korvin, sin Sibinjanin Janka sa kojim je Drakula drugovao… Matija Korvin je sklopio sporazum o nenapadanju sa Turcima a jedan od uslova bio je da eliminiše grofa Drakulu, velikog Turskog neprijatelja. U zamenu za ubijstvo a zarad očevg prijatljstva, „utamničio“ ga je u zamak Bran odakle ga kasnije odvodi u Ugarsku. O ozbiljnosti Drakulinog zatočeništva govori činjenica da se Drakula kasnije ženi sestrom svog tamničara…

dvorac Bran

Zamak Bran danas je muzej srednjovekovne umetnosti u kome je izložena interesantna zbirka nameštaja, oružja i lovačkih trofeja. Ipak, zamak najviše asocira i poistovećuje se sa legendom o grofu Drakuli zbog neodoljive srednjovekovne atmosfere koja vlada u njemu.
Tokom prve polovine XX veka zamak Bran je bio rezidencija kontroverznih vladara Ferdinanda i Marije, drugog rumunskog kraljevskog para kada je čitav zamak preuređen.
U podnožju zamka Bran nalazi se veoma atraktivno etno selo koje nikako ne treba zaobići jer je podjednako interesantno kao i sam zamak.

Tekst napisao: Miroslav Bronzić

One Response to "Bran, zamak grofa Drakule"

  1. […] mučio do iznemoglosti i naposletku ih nabijao na kolac. Sledeće odredište je velelpni gotski zamak Bran, u kome je Cepeš bio zatočen i konačno preminuo. Do puta ka grobu Vlada Drakule, neizbežne su […]