Izaberite turističku destinaciju i saznajte više o njoj

Trogir

Trogir je lučko mesto u Dalmaciji, udaljeno svega 25 km zapadno od Splita, smešten na zapadnom ulazu u Kaštelanski zaliv, na nadmorskoj visini od oko 1 metar. Trogir ima oko 13.000 stanovnika koji se osim brodogradnjom, turizmom i zemljoradnjom bave i ribarstvom. Sam grad leži na malom ostrvu u morskom tesnacu između kopna i ostrva Čiova sa kojim je spojen mostovima. Jadranskom magistralom povezan je sa svim naseljima u Dalmaciji, a u neposrednoj blizini, svega 4 kilometra istočnije u mestu Divulje nalazi se splitski aerodrom.

trogir

Grad Trogir još u 3. veku pre nove ere osnovali su grčki kolonisti sa otoka Visa. Grad je u centralnoj Evropi smatran za najbolje sačuvanu romaničko-gotičku ostavštinu. Dvorac i kula koji su okruženi zidinama čine centralni deo Trogira. Najznačajniji kulturni spomenik je trogirska katedrala, a osim nje posetiteljima su još interesantni kulturno-istorijski spomenici i uske trogirske ulice, kao i umetničke muzeje sa postavkama brojnih remek dela. Kažu da je, za one koji žele i da se edukuju a ne samo kupaju u moru, Trogir jedan od onih gradova, koje je bolje posetiti uz stručnog turističkog vodiča, van glavne sezone i turističke gužve.

Trogir je izraziti turistički centar sa blagom mediteranskom klimom. Na obalama Trogirske rivijere formirani su mnogi zalivi, rtovi i uvale, poput uvale Stari Trogir sa svojim šljunčanim, kamenim i peskovitim plažama, uvale Voluja, uvale Vela Rina na Malom Drveniku, Kancelirovac na zapadnom delu Čiova, kao i područje Pantana sa izvorom, rečicom i plažom istočno od Trogira i još mnogih, mnogih drugih. Ovo područje, na kome prevladava mediteranska vegetacija, kultura vinove loze, smokve, rogača, maslina, savršeno je za izlete, krstarenja i druge razonode na moru. Atraktivno izletište je i obližnji zaseok Baradići u Segetu Gornjem, sa sačuvanom izvornom seoskom arhitekturom sa predivnim vidikovcem koji gleda na srednjodalmatinska ostrva.

Plan Trogira


View Larger Map
Tekst napisao: Aleksandar Devetak