Sreda, 20. Feb 2019. 5:06h

Facebook Twitter Google Buzz You Tube RSS
Google translater:
Croatian English Serbian Latin
vojvoda Vlad Tepeš
Početna vojvoda Vlad Tepeš

vojvoda Vlad Tepeš

Transilvanija – postojbina grofa Drakule

Transilvanija – postojbina grofa Drakule

Transilvanija se nalazi u središtu Rumunjske, i proteže se na preko 60.000 km2.Osim Rumunja, najbrojniji su Mađari i Sasi, ali i mnogobrojne nacionalne manjine. Transilvanija je zatvorena gorskim lancima Karpata sa jedne a Transilvanskim alpama i Bihorom sa druge strane. Takvo okruženje je bilo idealan prostor za sve izbjeglice koje su kroz...

Transilvanija – postojbina grofa Drakule
  • ViaBalkans Hrvatska ViaBalkans.com
  • ViaBalkans Hrvatska ViaBalkans.com