Sreda, 20. Feb 2019. 7:30h

Facebook Twitter Google Buzz You Tube RSS
Google translater:
Croatian English Serbian Latin
Hram svetog Save
Početna Hram svetog Save

Hram svetog Save

Hram Svetog Save

Hram Svetog Save

Hram (katedrala) svetog Save je najveća pravoslavna crkva u Srbiji i druga po veličini (pravoslavna) crkva na svijetu (veća je jedino reizgrađena crkva Krista Spasa u Moskvi). Hram svetog Save je sagrađen na Svetosavkom platou (plato = visoravan), mjestu za koje se smatra da su na njemu spaljene zemni ostaci svetoga Save, osnivača Srpske...

Hram Svetog Save
  • ViaBalkans Hrvatska ViaBalkans.com
  • ViaBalkans Hrvatska ViaBalkans.com