Izaberite turističku destinaciju i saznajte više o njoj

Mostar

Glavni grad Hercegovine – Mostar! Grad koji je dobio ime po Starom kamenom mostu preko Neretve – silmolu grada ali i čitave države…

Stari Mostarski kameni most je, zajedno sa panoramom bliskog Dubrovnika, najslikaniia tačka u bivšoj, velikoj Jugoslaviji!

Most koji je veličanstveniji i od nobelovske „ćuprije na Drini“. Ko zna, verovatno je to najveličanstveniji most svog vremena u čitavom svetu…

Most je izgrađen 1557. godine na mestu starijeg drvenog mosta koji nije mogao da zadovolji potrebe Turske vojske. Izgradnja mosta trajala je punih devet godina a onda je zablistao najlepši most za kakvog se do tada nije čulo. Čuveni turski putopisac Evlija Čelebija, je 60-tih godina 17. veka zapisao: „Ja,mali rob i najmanji prošao i obišao sam do sada šesnaest carevina, ali ovako visoke ćuprije ne vidjeh“.

Pošto je rečima teško nadjačati čuvenog Čelebiju, ovde prestajem sa hvalom o starom mostu. Pričaću o novom koji je, gle čuda, isti kao stari… Ustvari, to je isti onaj slavni stari most izvađen sa dna Neretve i restauriran tako da ga je UNESCO bez ikakvih problema ponovo upisao u listu svetske kulturne baštine.

Stari most je svoju najveću slavu stekao u svom najtežem trenutku. Tog kobnog dana nesrećne ’93. godine slika starog mosta obišla je čitav svet. Prenos uživo preko CNN-a i drugih satelitskih kanala ovekovečio je najtragičniji trenutak: momente spektakularnog odbrojavanja kao i samu eksploziju te pad mosta u Neretvu. Ljudska glupost i bahatost zabeleženi su okom kamere kao svedočanstvo užasa bosanskog rata.

Nakon više od jedne decenije most je rekonstruisan a Mostaru je vraćen stari sjaj.

Stari-novi most je jedan od retkih mostova u svetu čiji luk ima polukružnu formu. Luk je dugačak tačno 30 metara. Most je visok 20 m a širok 4,5 m, Kameni blokovi od kojih je sastavljen međusobno su  povezani čeličnim sponama koje su zalivene olovom. Na kamenoj ploči na mostu upisana je godina završetka radova 944 po Hidžri odnosno 1566 po savremenom kalendaru.

„Stari“ most je deo većeg kompleksa kojeg čine i kule stražarnice sa obe strane mosta. Legenda kazuje da su u kulama stražarili „mostari“ – čuvari mosta, njih ukupno 160. Po mostarima je nazivano stanovništvo grada a potom se i sam grad zakitio ovim imenom.

Mostar je danas veliki moderan grad sa blizu 100 000 stanovnika. Nalazi se na idealnoj geografskoj poziciji na samo 60 km udaljenosti od jadranske obale. Čuven je i kao „Grad na Neretvi“ čiiji kanjon razdire grad na dve polovine. Večito zelena Neretva je znamentost i atrakcija ništa manje čuvena od samog mosta koji je premošćuje na neobično velikoj visini. Čuveni su i junački skokovi sa Starog mosta u Neretvu ovekovečeni i u kultnim filmskim scenama.

Prvi pisani tragovi i dokumenti o Mostaru sežu u prvu polovinu XV. Veka. Utemeljio ga je Herceg Stjepan Vukčić Kosača.

U turističkom smislu Mostar je dostupan uglavnom kao izletnička destinacija iz Sarajeva ili sa Jadranske obale gde će vam ga preporučiti u svakoj turističkoj agenciji. Stoga, kada ste u prilici, nikako ne propustite da obiđete ovaj grad dragulj, a ako ste dovoljno hrabri i odvažni…. Stari most i Neretva vas čekaju!

Tekst: Miroslav Bronzić
Fotografije: Adelina Metikoš, Milan G.

One Response to "Mostar"

  1. […] je kako je most toliko simbolički prepoznatljiv detalj upravo za mesta u Bosni i Hercegovini. Mostar, grad na reci Neretvi je sigurno jedna od zanimljivih destinacija koju je vredno posetiti, nađete […]