Izaberite turističku destinaciju i saznajte više o njoj

Nacionalni park Butrint

Drevni Rimski pesnik Vergilije pripovedao je o Eneju koji se na jednom svom putovanju prema Italiji zaustavio u utvrđenju preko puta ostrva Krf, poznatom još i kao „mala Troja“. Tu je, u dvorištu okruženom kulama i stubovima, Eneja i njegove vojnike primio kralj. Legenda kaže da je to Butrint, grad koji je osnovao Prijamov sin Hektor, u begu posle pada Troje. Tokom 19. veka Butrint je postao ribarski gradić okupljen oko ostataka zamka. Bujanje divlje vegetacije i plima koja je nanosila blato, prekrili su ruševine, sve dok dvadesetih godina prošlog veka, jedna ekspedicija fašističkog režima, u potrazi za tragovima junaka Eneja, nije otkrila ovaj drevni grad. Naselje Butrint je proglašeno spomenikom kulture 1948. godine, a 1992. UNESCO ga je proglasio mestom svetske kulturne baštine, da bi konačno 2000. godine bio proglašen nacionalnim parkom.

Nacionalni park butrint

Nacionalni park Butrint, mesto je gde se dodiruju planina i more, mesto koje obiluje i pećinama, grebenima i uvalama, koje privlačee pažnju posetioca. Park ima veoma važnu ulogu u zaštiti biljnih i životinjskih vrsta za koje se smatra da se nalaze u opasnosti od nestanka. Pored toga, ovaj prirodni ambijent od izuzetne važnosti, predstavlja i jezero sačinjeno od močvara čije su vode jednim delom slatke, a drugim slane.

Butrint Albania

Putovanje u Butrint ima za cilj upoznavanje posetilaca sa kulturnom baštinom i istorijskim nasleđem mesta, od grčko-rimske do vizantijske, otomanske i mletačke zaostavštine. Osim toga, nude se i različite rekreativne aktivnosti poput slikanja, razne ekskurzija, biciklističkih tura, izleta na konjima, raftinga. Svakako se ne sme prećutati i široka ponuda specijaliteta lokalne kuhinje koji se pod „obavezno“ moraju degustirati.

Tekst: Aleksandar Devetak
Foto: Jordana Fićović